Прваци у врачарском огранку БГБ „Борислав Пекић“

Уобичајен

Ученици првог разреда наше школе су као и сви предшколци и прваци у Београду бесплатно учлањени у Библиотеку града Београда. Наши прваци су своје прве чланске карте добили у врачарском огранку „Борислав Пекић“ у оквиру Дечје недеље.

Европски дан језика 2022.

Уобичајен

Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 700 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 46 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001 – у сарадњи са Европском комисијом.

Европски дан језика је обележен и у школској библиотеци! Одељење 4/3 је добило задатак да код куће истражује о европским земљама. Имали су задатак да напишу како се зове главни град одређене земље, ко су становници, који језици се говоре у одређеној земљи, са којим земљама се граничи, да ли се граничи са морима/океанима, како се зове најдужа река, највиша планина и на крају да обоје заставу.

Затим су показали и своју креативност тако што су уз помоћ библиотекарке и учитељице украсили заставице на којима на 23 језика пише „Здраво“ и које сада красе учионицу 4/3.

Надамо се да ће обележавање овог дана у њима пробудити знатижељу да сазнају на који начин неки други народи изражавају своје мисли или осећања. Осим што им познавање страних језика отвара могућности за даље усавршавање и образовање у свету, оно их и зближава и пружа прилику за остваривање нових пријатељстава.