logoИФЛА – Манифест

logoИФЛА – Смернице

logoИФЛА – Етички кодекс

logoИФЛА – Препоруке о медијској и информационој писмености 

logoИФЛА – Интернет Манифест

logo

ИФЛА – Лионска декларација о приступу информацијама и развоју