Књижевни и ликовни конкурс „Шантићева реч”

Уобичајен

Основна школа „Алекса Шантић” у Калуђерици поводом традиционалне манифестације „Шантићеви дани” расписује међународни књижевни (литерарни) и ликовни конкурс „Шантићева реч”.

Опште информације
Теме књижевног (литерарног) конкурса:

„Ово је моја бајка” (искључиво за млађе ученике основне школе од 1. до 4. разреда);
„Мајчино срце је бездан у коме на дну увек има опроштаја”, Оноре де Балзак, (искључиво за ученике од 5. до 8. разреда основне школе и ученике средње школе).
Жири ће доделити прву, другу и трећу награду за сваку категорију.

Теме ликовног конкурса:

„Ово је моја бајка” (искључиво за млађе ученике основне школе од 1. до 4. разреда);
„Моје мисли, моји снови” (искључиво за ученике од 5. до 8. разреда основне школе и ученике средње школе).
Овогодишње теме су инспирисане изреком једног од највећих умова људске историје Алберта Ајнштајна: Машта је важнија од знања. Може се све знати, али ништа не направити, док се са мало маште може направити све.

Учесници ликовног конкурса су подељени у три старосне групе, и то:

Прва група: од 1. до 4. разреда основне школе
Друга група: од 5. до 8. разреда основне школе
Трећа група: ученици средњих школа.
О резултатима књижевног и ликовног конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени најкасније до 11. маја 2020. године путем сајта школе.

Услови
Достављени књижевни и ликовни радови се не враћају и постају својина организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора. Трошкове слања ликовних радова плаћају учесници конкурса.
Ликовни радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике, линорез, литографија, монотипи итд) на папиру до величине блока бр. 5 (радове не треба додатно опремати).
Ко може да се пријави?
Право учешћа на конкурсу за књижевне и ликовне радове имају ученици основних и средњих школа.

Начин и рок пријаве
Потребно је да сви књижевни радови из једне школе буду у једном Word документу (Times New Roman, фонт 12, ћирилица), али тако да је сваки рад посебно припремљен за штампање са комплетним контакт подацима (име и презиме аутора, разред и одељење, име ментора, назив школе, место, адреса, телефон, мејл школе и контакт телефон). Књижевни радови се шаљу искључиво на електронску адресу: santiceva.rec@gmail.com.
На сваки достављени ликовни рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон, имејл школе и контакт телефон и имејл адреса ликовног педагога. Ликовне радове слати са назнаком „За ликовни конкурс” на следећу адресу:
ОШ Алекса Шантић

Ул. Краља Петра Првог бр. 9

11130 Калуђерица

Књижевне и ликовне радове слати најкасније до 10. априла 2020. године.

Додатне информације
Контакт телефон школе: 011/3410-655;
особа за контакт у вези са књижевним конкурсом: селектор радова, професор српског језика Марија Росић, телефон: 062/207793;
особа за контакт у вези са ликовним конкурсом: наставник ликовне културе Иванка Ивковић, телефон 063/ 698 186 и мејл: ivkoviciva@yahoo.com

Извор: iSerbia

Затворено за коментаре.