Реализован пројекат „Баркодирање библиотечко-информационе грађе“

Уобичајен

Паралелно са ревизијом која је рађена у периоду од краја октобра до краја децембра 2017. године почело је етапно реализовање пројекта „Баркодирање библиотечко-информационе грађе“. У првој етапи су залепљене бар-код налепнице на књигама и бар-код бројеви упаривани са инвентарним бројевима у инвентарној књизи. У другој етапи су и инвентарни бројеви и бар-код бројеви унети у excel табеле, а у трећој етапи упарени и у самом програму за библиотечко пословање ИБГ. Овим је за још један корак осавремењен рад школске библиотеке, убрзава се процес издавања и враћања књига. Након скенирања бар-кода на књизи, за пар секунди се улази у електронску базу, а убразаће се и процес наредних ревизија библиотечко-информационе грађе и извора.

 

 

 

Затворено за коментаре.