Мини рестАРТ 2018.

Уобичајен

Образовно-креативни центар РЕСТАРТ, Општина Велика Плана
и Галерија Центра за културу „Масука“

расписују дечји ликовни конкурс малог формата

Мини рестАРТ 2018.

Право учешћа имају деца и млади узраста од 4 до 18 година. Изложба је међународног карактера. На конкурс могу учествовати предшколске установе, основне и средње школе, удружења грађана, дечји културни центри, ликовни атељеи и сличне установе или организације. Појединци могу учествовати индивидуално.

Димензија радова је 15х15cm (не мање или других димензија).

Избор теме је слободан. Дозвољени су дводимензионални радови на папиру рађени различитим цртачким, сликарским и графичким техникама (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, гваш, колаж, комбиноване технике, линорез, дрворез, литографија, монотипија и слично).

Установе и организације могу послати највише до 30 радова различитих аутора. Индивидуални учесници могу послати највише 2 рада.

Радови морају бити оригинални, самостално рађени без интервенција одраслих, настали у протекле две године. Радови не смеју бити опремљени, урамљени нити каширани. Неће се примати тродимензионални радови (скулптуре, керамика, мозаик и слично), радови који садрже органске материје и радови који су пресавијени или послати у ролни.

На полеђини сваког рада обавезно мора бити залепљена табела (табеле преузети на крају чланка) са следећим подацима:

– име и презиме аутора и узраст;
– назив рада, техника и година настанка;
– назив установе/организације, адреса, контакт телефон и e-mail адреса;
– име и презиме ликовног педагога;
– контакт телефон и e-mail адреса ликовног педагога.

Индивидуални учесници попуњавају посебну табелу.

Учешће на конкурсу је бесплатно.
Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Радови аутора који нису испоштовали услове конкурса или су послати без потпуних података жири неће разматрати.

Послати радови се не враћају ауторима и постају својина Образовно-креативног центра РЕСТАРТ. Организатор може излагати, репродуковати и публиковати радове без надокнаде и сагласности аутора.

Награде

Стручни жири одабраће за излагање до 350 најуспешнијих радова и доделиће три награде и једну похвалу у свакој старосној категорији:

– I категорија 4-7 година;
– II категорија 8-11 година;
– III категорија 12-15 година;
– IV категорија 16-18 година;
– V категорија средњих уметничких школа.

Жири ће доделити и ликовним педагозима три похвале за изузетан стваралачки допринос и најуспешније послате збирке радова.

Конкурс је отворен до 31. октобра 2018. године. Рок за приспеће радова је 3. новембар 2018. године.

Радове слати на следећу адресу:
Центар РЕСТАРТ
Ул. 1300 каплара бр.18
11320 Велика Плана, Република Србија
*са назнаком Конкурс Мини рестАРТ

Објављивање резултата конкурса до 30. новембра 2018. године.
Награђени аутори и ликовни педагози биће лично обавештени електронском поштом.

Објаве и резултате конкурса можете пратити на:
http://www.facebook.com/minirestart
www.miniresta
rt.wordpress.com 

Свечано отварање изложбе и додела диплома одржаће се 13. децембра 2018. године, у 13.00 сати, у Галерији Центра за културу  „Масука“ у Великој Плани.
Пожељно је да домаћи награђени и похваљени аутори лично преузму своје дипломе и награде. Трошкове пута сносе аутори.

Додатне информације можете добити на:
E-mail: minirestart15x15@gmail.com
Тел. 064 11 69 361
или поруком на нашој Фејсбук страници.
Снежана Гроздановић, уредник ликовног конкурса

Организатор,
Образовно-креативни центар РЕСТАРТ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРС СА ТАБЕЛАМА КЛИКОМ НА
Konkurs Mini restART_srpski cirilica
Konkurs Mini restART_srpski latinica

ПРЕУЗМИТЕ САМО ТАБЕЛЕ КЛИКОМ НА
Tabele Mini restART_cirilica
Tabele Mini restART_latinica

Затворено за коментаре.