Песма Луке Баровића „Вртоглавица“ преведена на бугарски језик

Уобичајен

Песма Луке Баровића „Вртоглавица“ је преведена на бугарски језик и објављена у бугарском часопису за децу „Штркел“! Захваљујемо господину Драгану Маринковићу (Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“) и бугарском часопису за децу „Штркел“ (Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ”)

Преводиоци: Славица Стоевска и Пламен Димитров

Часопис за децу „Штркел“

Затворено за коментаре.