Светосавски књижевни конкурс за ученике основних и средњих школа

Уобичајен

Друштво „Свети Сава“ расписује Светосавски међународни књижевни конкурс за ученике основних и средњих школа Србије, Српске и дијаспоре.

Теме за ученике основних школа:

1. Свети Сава своме роду
2. Мој сусрет са Светим Савом
3. Васпитна улога Светог Саве у историји и традицији српског народа

Теме за ученике средњих школа:

1. Библијски мотиви у књижевним делима о Светом Сави
2. Свети Сава као лирски јунак у поезији српских песника
3. Савина путовања кроз два света 

Конкурс се налази у календару такмичења и смотри основних школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Општи услови конкурса:
1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.
2. Радове слати под шифром на нову адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.
3. Рок за слање радова је 24. децембар 2017. године.
4. Нова адреса:
Друштво “Свети Сава“,
Скерлићева 12,
11000 Београд,
Република Србија

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници-ментори биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда.
Резултати конкурса биће објављени на интернет сајту Друштва “Свети Сава“
www.sveti-sava.org.rs, као и у медијима
Награде ће бити додељене у Београду на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2018. године.

Извор: Друштво „Свети Сава“

Затворено за коментаре.