7. међународно бијенале дечијег просторног обликовања „Путевима Фабианија“

Уобичајен

d99b414d-9185-4cfb-8e99-a57694fcc3ca

Ученике основних и средњих школа, те предшколску децу позивамо да, у оквиру натечаја и под вођством својих ментора, решавају ликовне задатке с подручја архитектурног обликовања.

  1. Позивамо да с фотографијом представе занимљиве зграде, архитектурне елементе и детаље. Фотографије морају бити квалитетно урађене на фото папиру или другом твђем папиру.
  2. Позивамо да реше ликовни задатак по жељи, у којем представе имагинарне објекте. Настале креације могу бити дводимензионалне (цртежи, слике, графике, фотографије) или тродимензионалне (макете, просторне поставке).

Ликовна дела морају бити достављена у оригиналном облику. Фотографије ликовних дела мањих димензија које је могуће доставити у оригиналу, се неће узети у обзир. Фотографије ликовних дела ће се узети у обзир само у случају просторских поставки већих димензија (инсталације), које није могуће преносити.

Ликовна дела морају бити достављена без оквира или паспартуа, на твдој подлози. Ликовна дела у туби неће бити прихваћена.

Ментор (ликовни педагог, учитељ, васпитач) може суделовати са највише 6 ликовних дела (појединачне школе). Димензије макете не смеју прекорачити 40x40x40 цм. Приложите и списак суделујочих.

Сваки послан производ мора имати следеће податке:

о      Име и презиме аутора, старост, разред,

о      Наслов ликовнега дела, ликовни задатак, ликовна техника,

о      Име и презиме ментора,

о      Име и адреса васпитно-образовне установе,

о      Електронска пошта ментора.

Завршна приредба са изложбом ликовних радова ће се одржати у месецу октобру 2016. Ментори ће добити позивнице електронском пошт.

Ликовна дела пошаљите или доставите лично до 16.6.2016. на адресу:

Društvo likovnih pedagogov Primorja, Štanjel 24,  6222 Štanjel,  (s dopisom) Po Fabianijevih poteh

Додатне информације можете добити код Власте Маркочич (vlasta.markocic@gmail.com) или Тање Самец (tanja203@gmail.com).

Каталоге протеклих натечаја можете погледати на http://os-komen.weebly.com/  у рубрици  Дејавности ин пројекти/По Фабианијевих потех.

Равнатељица ОШ Комен:

Нивес Цек       

Председник ДЛПП:

Васја Нанут     

Равнатељица ОШ Дутовље:

Дорис Орел

Извор: Табла

Затворено за коментаре.