XVI међународни фестивал дечјег стваралаштва из ликовне културе и матерњег језика

Уобичајен

Под покровитељством општине Бабушница и Школске управе Ниш, Основна школа „Светозар Марковић“ – Љуберађа расписујe наградни конкурс за XVI међународни фестивал дечјег стваралаштва из ликовне културе и матерњег језика.

Теме:

  1. Ђаци пешаци
  2. Моје пустоловине кроз детињство
  3. Љубав је само реч и ништа више
  4. У свету другарства
  5. Тема по слободном избору

Право учешћa на конкурсу имају сви ученици од првог до осмог разреда свих основних школа.

Радови из матерњег језика достављају се у три примерка, а ликовни радови у оригиналу – један. И ликовни и литерарни радови морају бити потписани, са пуном адресом ученика и бројем телефона.

Један ученик може послати већи број радова на конкурс.

Конкурс је отворен од 17. марта до 24. априла 2015.  године.

О резултатима конкурса сви ученици ће бити обавештени преко средстава информисања, а награђени лично. Конкурсом је предвиђено 12 главних и неколико посебних награда, које ће бити додељене на централној манифестацији, која ће бити одржана 15. маја 2015. године у Љуберађи.

Радови се не враћају са конкурса.

Ученици могу слати радове на следећу адресу:

ОШ „Светозар Марковић“ –
18 217 Љуберађа
са назнаком за
XVI Међународни фестивал дечјег стваралаштва „Деца у Лужници“

Контакт телефон: 010/26-80-120 и e-mail: oskomarica@ptt.rs

Организациони одбор

Извор: Табла

Затворено за коментаре.