„Млади књижевни суперталенти 2015“

Уобичајен

samizdat-b92-i-komercijalna-banka-objavili-drugi-konkurs-mladi-knjizevni-supertalenti-2015

Издавачка кућа САМИЗДАТ ДОО БЕОГРАД, Македонска 30, 11000 Београд као Организатор и Комерцијалана Банка, Светог Саве 14, 11000 Београд, као Пријатељ пројекта, 2014. године су успешно организовали и реализовали наградни конкурс „Млади књижевни суперталенти 2014“, у циљу оснивања нове едиције у оквиру које би била објављивана дела изузетно младих аутора, чији књижевни таленат и стваралачка зрелост надрастају њихове године. Прво место на конкурсу 2014. освојио је роман под називом „Приповести Ајрана“ петнаестогодишњег Козме Према из Кикинде, друго место је припало роману „Асфалт прекоморац“ петнаестогодишњег Данијела Ћоровића из Бајине Баште док је треће место освојио роман „Дневник једног небитног дечака“ петнаестогодишње Тијане Димитров из Београда.

За календарску 2015. годину у плану је наставак пројекта односно нов конкурс „Млади књижевни суперталенти 2015“, с позивом новим младим талентима већ од 15.12.2014, док је рок за слање радова 1.2.2015.

Право учествовања на конкурсу
У овом наградном конкурсу могу да учествују грађани Србије који имају између 12 и 18 година.

Малолетни учесници на овом конкурсу морају имати писану сагласност родитеља, старатеља или законског заступника којом се дозвољава њихово учествовање на овом конкурсу и у случају победе на конкурсу објављивање њихових ауторских дела – романа.

Правила учествовања на конкурсу
Књижевна форма која ће се једина узимати у обзир јесте роман.
Дело – роман, који се шаље на конкурс – пре слања не сме да буде објављен, односно узимају се у обзир само до сад необјављена дела.
Рукопис романа може да има највише 200 обрачунских страна текста (обрачунска страна је 1.800 словних места („characters with spaces“)). Могуће је користити било коју величину фонта, као и стил фонта, који не нарушавају читљивост рукописа.
Рукопис романа мора бити написан на српском језику, а уколико је коришћено латинично писмо, обавезно је коришћење одговарајућих дијакритика (Ч, Ћ, Ш, Ђ, Ж).
Аутор мора поштовати сва правописна и интерпункцијска правила.
Аутор романа, да би учествовао на конкурсу, мора да буде лице узраста између 12 и 18 (у то потпадају и учесници који, у току пријаве за учешће имају 12 односно 18 година) и, уколико је малолетно лице, може учествовати само уз писану сагласност родитеља, старатеља или законског заступника.
Сви радови аутора који желе да учествују у наградном конкурсу морају бити послати електронском поштом на е-адресу mladitalenti@b92.net до 31.1.2015. године до 23:59h, уз потписане и скениране формуларе Сагласност родитеља и Пријава за учешће.

Уз пријаву, аутор шаље своје податке, односно своје име, презиме, датум рођења, место пребивалишта, адресу и број телефона.

Организатор ће ове податке користити искључиво за сврху овог конкурса, и податке неће објављивати нигде на интернету, нити прослеђивати трећим лицима без претходне сагласности аутора, односно родитеља, старатеља или законског заступника аутора.

Критеријуми
Стручни жири, који чини уредништво Самиздата, по приспећу радова у конкурсном року приступиће читању радова и до 01.03.2015. године одабрати три најбоља. Жири ће се у одабиру најбољих дела руководити искључиво књижевно-уметничком вредношћу дела, његовом заокруженошћу, стилом, зрелошћу, писменошћу и литерарном снагом.

Трочлана комисија састављена од запослених у Самиздату, водиће рачуна о поштовању свих правила наградног конкурса, и по завршетку конкурса, у складу са одлуком жирија, прогласиће победника конкурса, односно три најбоља романа и доделити награде ауторима.

Трајање наградног конкурса
Наградни конкурс „Млади књижевни суперталенти 2015“ почиње 15.12.2014. године. Рок за слање рукописа је 1.2.2015. године. Одлука о победнику конкурса биће донета 1.3.2015. године.

Награде
Прва награда
Дело аутора које освоји прву награду биће објављено хронолошки прво, у тиражу од 700 примерака, а аутор романа ће добити наградни хонорар у износу од 500 евра.

Друга награда
Дело аутора које освоји другу награду на конкурсу биће објављено хронолошки друго, у тиражу од 500 примерака, а аутор романа ће добити наградни хонорар у износу од 400 евра.

Трећа награда
Дело аутора које освоји трећу награду на конкурсу биће објављено хронолошки треће, у тиражу од 300 примерака, а аутор романа ће добити наградни хонорар у износу од 300 евра.

Сва три романа биће објављена до јуна 2015. године.

Ниједна од награда на наградном конкурсу не може да буде замењена само за новац или награду у роби и другим услугама.

Права, обавезе и одговорност учесника конкурса

Ауторство
Сваки послати роман мора да буде ауторско дело особе која га је послала. Аутор посебно изјављује да је дело које шаље његов ауторски рад, односно да поседује ауторска права на роману, као и да не крши ауторска права трећих лица, нити било који други закон.

Не постоји ограничење колико једна особа може да пошаље романа.

Ексклузивност
Дело – роман који се шаље на конкурс – пре слања не сме да буде објављен, односно узимају се у обзир само до сад необјављена дела.

Правни оквир
Малолетан аутор романа може да пошаље роман на конкурс само уз писану сагласност родитеља, старатеља или законског заступника.

Сви учесници конкурса, који су освојили награде и поклоне не сносе никакве порезе, обавезе нити накнаде директно повезане са поклонима и наградама које су освојили.

Права, обавезе и одговорност Организатора

Одлука о искључењу победника
Овом одлуком Организатор подразумева то да победници на овогодишњем конкурсу могу бити само они који нису освојили ниједно од прва три места током претходних година одржавања конкурса.

Проглашење победника
Организатор проглашава победнике конкурса најкасније месец дана по завршеку конкурса односно најкасније месец дана по завршетку пријема рукописа. Аутори романа који су освојили награде на конкурсу биће контактирани убрзо након тога, у вези са договором око потписивања ауторских уговора, објављивања романа и преузимања награда.

Имена награђених аутора биће објављена на сајту http://www.samizdatb92.rs/ и на Facebook страници.

Организатор може уз сагласност победника да организује интервјуе у циљу промоције конкурса.

Дисквалификација рукописа
Организатор задржава право да радове који не испуњавају услове односно правила конкурса, као и радове који буду послати после 1.2.2015. године не узме у разматрање и искључи их из наградног конкурса.

Организатор не сноси одговорност ако учесник остави погрешне, непотпуне или нетачне податке те због тога организатор не може да га контактира и да му додели освојену награду. У том случају прву награду добија другопласирани, односно трећепласирани учесник.

Право измене општих правила конкурса
Због непредвиђених околности које су ван контроле Организатора и на које Организатор не може да утиче, наградни конкус или додела награда може да буде одложена. Организатор ће у том случају, без одлагања, на веб сајту www.samizdatb92.rs издати саопштење о томе.

Прихватање правила и услова коришћења
Све информације о томе како учествовати у конкурсу можете наћи на сајту www.samizdatb92.rs или преко броја телефона +381 11 303 5407 односно е-маил адресе mladitalenti@b92.net.

Слањем пријавних формулара учесник конкурса аутоматски пристаје на услове коришћења, односно на сва правила и гарантује да испуњава услове конкурса.

Извор: Самиздат Б92

Затворено за коментаре.