23. међународни конкурс за младе до 18 година

Уобичајен

deciji_konkurs_2015

Тема конкурса – Породица

Категорије
1. Карикатура
2. Писана форма (кратка прича, песма, афоризам)
3. Стрип

Пропозиције
1. Карикатура – минимум А4 (210 x 297 mm) – максимум А3 (297 x 420), техника слободна
2. Писана форма – максимум две куцане стране
3. Стрип – оригинал, до осам (8) табли, техника слободна

Радове потписати именом, презименом, адресом, обавезно доставити контакт телефон, е-маил.
Писане радове слати искључиво под шифром.

Радове прописно упаковати и послати на адресу:
Културни центар Крушевац
Међународни конкурс за младе
Топличина бр. 2, 37 000 Крушевац, Србија
Тел/факс: + 381 (37) 423 025, 421 877
Е-маил: zlatnakaciga@kck.org.rs и kck@kck.org.rs

Објављивање одлука жирија до 05.02.2015. године.
Додела награда обавиће се на завршној вечери Фестивала 01.04.2015. Организатор сноси трошкове пута награђених аутора.

Службени језици Фестивала су српски и енглески.

Рок за достављање радова: 25. јануар 2015.

Затворено за коментаре.