Конкурс „Гордана Брајовић“

Уобичајен

Организациони одбор осамнаестог српског књижевног сусрета

“Гордана Брајовић” Алексинац 2015

расписује

К О Н К У Р С

За најбољу књигу намењену млађем и старијем дечјем узрасту, без обзира на литерарни род. Награду у овој категорији додељујe Скупштина општине Алексинац.

За дечје стваралаштво из области поезије и прозе.

Радови ће бити разврстани у три категорије:

а) од 1. до 4. разреда основне школе,

б) од 5. до 8. разреда основне школе,

в) од 1. до 4. разреда средње школе.

Свака школа може послати највише 3 рада по ученику за обе области (поезија и проза).

Предлоге са образложењем и књигама под тачком 1. и радове под тачком 2, послати најкасније до 20. фебруара 2015. године на адресу са назнаком:

За “Књижевни конкурс Гордана Брајовић”

Центар за културу и уметност

Душана Тривунца бр.15

18220 Алексинац

тел/факс: 018/804-618, 804-822

Радове слати у три примерка, са пуним именом и презименом, разредом, називом школе, адресом и бројем телефона.

Затворено за коментаре.