Наградни конкурс пројекта „Сигурнетица“

Уобичајен

photovisi-download-1-300x208

Наградни конкурс пројекта „Сигурнетица“ трајаће од 1. септембра до 1. октобра 2014. године. Предвиђено је такмичење у три категорије. Такмиче се ученици свих основних школа (7. и 8. разред) и свих средњих школа у Србији.

1. Наградна категорија је категорија филма (клипа) на тему „Безбедност деце на Интернету“.  Филм би требало да буде снимљен или да се састоји од фотографија које су ваше власништво, дакле битно је поштовати ауторска права. Сваки рад пријављује један ученик. Број радова које један ученик може послати је неограничен.

Филм на тему „Безбедност деце на Интернету“ нема ограничено трајање. Сваки филм треба отпремити на You tube под шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и адресу филма послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за филм

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам и технички квалитет -(20 бодова)

2. сценарио (прича)- (10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у филм – (10 бодова)

4. емитовање филма на некој од телевизија и/или реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама, на вашим сајтовима и сл.) -(за сваки по 5 бодова)

Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Филмови који су учествовали у неком од претходних пројеката на ову или сличну тему не могу учествовати. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.

1. награда лап топ за ученика

2. и 3. награда ситнија рачунарска опрема, књиге и сл.

2. Наградна категорија је категорија литерарног рада. Ученици пишу песму или прозни рад на тему „Безбедност деце на Интернету“ и откуцан рад шаљу на нашу мејл адресу. Број радова које један ученик може послати је неограничен.

Литерарни рад (песма или прича на тему „Безбедност деце на Интернету“)може бити максимално дугачак две куцане стране (користити ћирилични фонт, Times New Roman или Ariel, 12).  Сваки рад треба  потписати  шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и литерарни рад  послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за литерарни рад

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам, иновативност -(20 бодова)

2. позитивна порука рада- (10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у рад – (10 бодова)

4. реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама, на вашим сајтовима и сл.) -(за сваки по 5 бодова)

Литерарни радови који су већ учествовали на неком од претходних сличних конкурса не могу учествовати, потребно је написати нови рад. Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.

1. награда таблет за ученика

2. и 3. награда вредне Лагунине књиге

3. Наградна категорија је уметничка фотографија на тему „Безбедност деце на Интернету“.

Уметничка фотографија ( на тему „Безбедност деце на Интернету“) би требало да буде ауторски рад ученика.  Сваки рад треба  потписати  шифром (не наводити ауторе, школу и сл). Дешифровану шифру уз пријаву и фотографију којом конкуришете за награде послати на наш мејл sigurnetica@gmail.com до 1. октобра 2014.

Пријава за уметничку фотографију

Аспекти који се оцењују при вредновању:

1. уметнички дојам, иновативност -(20 бодова)

2. позитивна порука рада- (10 бодова)

3. укључивање националних мањина  у рад – (10 бодова)

4. реклама пројекта кроз ваш рад (на телевизији, радију, у новинама, на вашим сајтовима и сл.) -(за сваки по 5 бодова)

Фотографије које су учествовале на претходним сличним конкурсима не улазе у конкуренцију за награде. Поштовање ауторских права је обавеза. Уколико наводите и користите рад или део рада који није ваш, морате имати писмену сагласност за то. Радови који не поштују ово неће бити узети у разматрање за награде, као ни радови који на нашу адресу стигну после назначеног рока.

1. награда је дигитални фото рам

2. и 3. награда су урамљене оригиналне фотографије, књиге, компјутерска опрема и сл.

Поступак за вредновање рада и за његово слање на конкурс можете пронаћи на појединачним странама.

Школе из ћићевачке општине учествоваће у ревијалном делу конкурса, због потенцијалног сукоба интереса. Све објаве, поени и доделе награда на конкурсу биће јавне. Сви наставници и ученици који то затраже добиће образложење жирија. Литерарне радове оцењују професори књижевности и разредне наставе, уметничке фотографије фотографи и сликари, а филмове професори информатике и књижевности.

Сигурица нет тим